Много често срещам голяма неяснота, особено при първа бременност, по отношение на срока на бременността. Добавяйки и малко медицинска терминология, доста разнородната информация в интернет и много емоция, настава малък хаос. Ще се опитам да рязюмирам най-важните според мен неща, като се надявам накрая да можете да си кажете “Аха, ето какво било”.

Да започнем от начало:

Колко седмици е бременността?

Всяка бременност продължава средно 40 седмици, наричани гестационни седмици, като всяка седмица има по 7 дни, съответно 280 дни. Само около 3-5% от децата се раждат точно на термина, обикновено по всяко време между 37ма и 42ра седмица, но за нас е важно да знаем в коя седмица сме, за да се ориентираме колко е зряло бебето.

Как се изчислява вероятния термин на раждане ( ВТР )?

Най-често по правилото на Негеле : Първи ден на последната редовна менструация ( ПРМ ) плюс една година, минус три месеца, плюс седем дни. При цикъл по-дълъг или по-къс от 28 дни, съответното време се добавя или изважда от получената дата.

1ви ден на ПРМ + 1 година – 3 месеца + 7 дни = ВТР

Колко месеца е бременността?

Ако говорим за календарни месеци, то отговора е 9. Нещата изглеждат така:

– 1 календарен месец – 1 до 4 гестационна седмица
– 2 календарен месец – 5 до 8 гестационна седмица
– 3 календарен месец – 9 до 13 гестационна седмица
– 4 календарен месец – 14 до 17 гестационна седмица
– 5 календарен месец – 18 до 22 гестационна седмица
– 6 календарен месец – 23 до 26 гестационна седмица
– 7 календарен месец – 27 до 30 гестационна седмица
– 8 календарен месец – 31 до 35 гестационна седмица
– 9 календарен месец – 36 до 40 гестационна седмица

Ако броим лунарни месеци, всеки от които има по 28 дни, то нещата изглеждат така:

– 1 лунарен месец – 1 до 4 гестационна седмица
– 2 лунарен месец – 5 до 8 гестационна седмица
– 3 лунарен месец – 9 до 12 гестационна седмица
– 4 лунарен месец – 13 до 16 гестационна седмица
– 5 лунарен месец – 17 до 20 гестационна седмица
– 6 лунарен месец – 21 до 24 гестационна седмица
– 7 лунарен месец – 25 до 28 гестационна седмица
– 8 лунарен месец – 29 до 32 гестационна седмица
– 9 лунарен месец – 33 до 36 гестационна седмица
– 10 лунарен месец – 37 до 40 гестационна седмица

Друго много важно нещо са изследванията по време на бременност и проследяването по Женска консултация. В тази таблица съм обобщил най-важните неща, като съм включил и изследвания или манипулации, които не се правят рутинно, но според мен е важно да се знае кога могат да се направят.

FILE_8149