Извънматочна бременност

Понякога нещата не се случват както природата ги е планирала. Състоянието на извънматочна бременност изисква точна и навременна диагноза, за да се избегнат усложнения.

Какво е извънматочна бременност?

Имплантация( захващане) и развитие на оплодената яйцеклетка извън маточното тяло. Най-често се касае за бременност в маточната тръба, по-рядко в яйчника, шийката на матката, в цикатрикса от предходно секцио или в коремната кухина. Преди години състояние свързвано с около 70% смъртност, в наши дни продължава да бъде актуално, заради високата честота на рисковите фактори, но смъртността при навременна диагноза и терапия е по малка от 0,5%.

Нормална и извънматочна бременност

Рискови фактори

Като основен рисков фактор се разглежда салпингита. Това е възпалително заболяване на маточната тръба/тръби, причинено най-често от Хламидии, Стафилококи или Гонококи(Гонорея). Тютюнопушене, Ендометриоза,тумори в таза, бременност вследствие на ин витро методи, хирургични намеси по тръбите или извънматочна бременност в анамнезата също са рискови фактори. Обикновено изброените фактори водят до нарушение на подвижността на маточните тръби, нарушената им пропускливост, наличието на течност или сраствания.

Клинична картина

Класическата триада при извънматочната бременност е:

Закъсняване на менструацията

Слабо вагинално кървене

Болки в долната част на корема

Обикновено се касае за бременност между 6та и 9та гестационна седмица. При прегледа се установява болезненост в корема, а на ехография често се вижда свободна течност в корема и/или продукта на бременността встрани от матката в областта на тръбата. Матка е с променена лигавица, понякога се вижда и наличието на структура наричана превдогестационен сак.

Лечение

Поведението може да бъде консервативно, оперативно или експектативно(изчаквателно).

При ранна, неразтроена бременност може да бъде опитано лечение с медикамента Метотрексат.

При съмнение за кървене в коремната кухина, лечението е винаги оперативно. Говорим за лапароскопска операция, целта е когато може да се запази маточната тръба, а да се евакуира само продукта на бременността.

При ниски нива на ЧХГ и/или неговото бързо спадане всеки 48 часа, ехографска находка под 4см, без течност в корема и при стабилни пациентки може да се опита и изчаквателно поведение. Шансовете за успех са между 50% и 70%, но трябва да има условия за адекватно наблюдение, за да може да се реагира бързо в спешни ситуации.

Планирайте своето посещение!

Ето няколко съвета как да извлечем максимума от консултацията. 

Календар на цикъла

Нашата професия се върти около онези дни от календара. Последна редовна менструация, сила, продължителност и характер на кръвотеченията в последните шест месеца са от изключителна важност.

Епикризи, амбулаторни листи, лабораторни резултати

Минала документация за остри, хронични или редки заболявания,прекарани операции или приемани медикаменти ще ни бъдат от полза.

Въпроси

Вкъщи обикновено въпросите се трупат, а в кабинета се забравят. Записвайте си и питайте.