Фетална морфология

Детайлно ултразвуково изследване за изключване на вродени малформации на детето.

Първа фетална морфология

Извършва се между 11+0 и 13+6 г. с. Целта и е да открие големи аномалии на плода в ранен етап, което да ускори последващата диагностика или прекъсването на бремеността. Визуализират се череп, мозък, лице, гръбначен стълб, сърце, гръден кош, корем и крайници като всички  органи се изследват внимателно за отклонения във формата, локацията или функцията им. Голяма част от големите фетални дефекти могат да бъдат диагностицирани при ултразвуковото  изследване – големи сърдечни дефекти, диафрагмална херния, екзомфалос, мегацист, скелетни аномалии, акрания/аненцефалия, вентрикуломегалия, холопрозенцефалия, спина бифида, гастросхиза. Обикновено следва и доплерово изследване на дуктус венозус, на трикуспидалната клапа и на двете маточни артерии.

Фетална морфология 20/22 г. с.

Детайлно изследване на плода с ултразвук. Всички органи и системи се разглеждат и се търсят отклонения от нормата. Освен самото бебенце биват изследвани плацента, пъпна връв и маточна шийка. Тук отново се допълва с доплерово изследване на плода, на майката и на плацентата. Резултатите се дискутират веднага. На помощ идват и 3Д и 4Д възможностите на ехографската техника, които могат да визуализират находката и да я направят по-разбираема за родителите. В случай на установена аномалия се предприема доказването и чрез амниоцентеза. Недостатък е до някъде субективната оценка на ситуацията (човек вижда това което знае!) и ограниченията на ултразвука като цяло.

Ултразвуково изследване в 31/33 г.с.

Понякога погрешно наричано трета фетална морфология, това изследване цели да открие изоставане в развитието на плода, преждевременна зрялост на плацентата или отклонения от нормата на околоплодната течност. Допълва се с доплерово изследване.

Доплерова ултразвукова диагностика на плода

Доплеровото изследване се базира на доплеровия ефект – промяната на приеманата от наблюдателя честота и дължина на вълната, когато източникът и/или наблюдателят (приемникът) се движат по направление един към друг, т.е. използва отразени звукови вълни, за да се види как кръвта тече през определен кръвоносен съд.  Чрез тази много важна функция се изследва кръвотока в съдовете носещи кръв, респективно и кислород и хранителни вещества до плацентата (маточните артерии), от плацентата към плода (пъпните артерии), в сърцето на плода и в много други кръвоносни съдове (напр. средна мозъчна артерия, ductus venosus). То може да бъде извършено в допълнение към всяко ултразвуково изследване през бременността и има решаващо значение за преценка на състоянието и определяне на прогнозата на плода при определени усложнения на бременността.

Фетална ехокардиография

Феталната ехокардиография e специализирано ултразвуково изследване, извършвано по време на бременността от специалист по детска кардиология. Чрез феталната ехокардиография се изследва позицията, размера, структурата, функцията и ритъма на сърцето на бебето намиращо се в майчината утроба. Изследването използва двуизмерна ехокардиография (2D), Доплер за оценка на кръвотока през сърдечните клапи и съдове, цветно кодиран Доплер, визуализиращ различни цветове на монитора за по-точно определяне посоката на кръвотока и в допълнение към Доплер изследването. В определени случаи резултатите от феталната ехокардиография определят срока на раждане, както и начина на раждане – по нормален или по оперативен път. Пренаталната диагностика на вродените сърдечни аномалии би предотвратила част от усложненията, свързани с късната диагноза. Изследването се препоръчва при аномалии на сърцето на плода, установени по време на рутинен ултразвуков преглед от акушер-гинеколог, при фамилна обремененост, при нарушения на сърдечната честота на плода или ритъма, при аномалия на друга основна система от органи, при при заболявания на бременната като диабет, фенилкетонурия и други, както и при прием на някои лекарства от жената по време на бременността, при хромозомни аномалии свързани с вродени сърдечни заболявания.

Планирайте своето посещение!

Ето няколко съвета как да извлечем максимума от консултацията. 

Календар на цикъла

Нашата професия се върти около онези дни от календара. Последна редовна менструация, сила, продължителност и характер на кръвотеченията в последните шест месеца са от изключителна важност.

Епикризи, амбулаторни листи, лабораторни резултати

Минала документация за остри, хронични или редки заболявания,прекарани операции или приемани медикаменти ще ни бъдат от полза.

Въпроси

Вкъщи обикновено въпросите се трупат, а в кабинета се забравят. Записвайте си и питайте.