Скрининг за преждевременно раждане

Систематично проследяване на дължината на маточната шийка и навременно разпознаване на опасността от преждевременно раждане.

Проследяване на дължината на маточната шийка

Още наричано скрининг за истмикоцервикална недостатъчност или скрининг за преждевременно раждане. Представлява ехографско измерване на дължината на маточната шийка по трансвагинален (през влагалището) или трансабдоминален (през корема) достъп. Добре е това да стане за първи път между 16-18 г.с., като измерването може да се повтаря в по-късните гестационни срокове. При наличие на рискови фактори или анамнеза за преждевременно раждане измерването може да започне по-рано и да е по-често. Ехографската оценка на дължината на маточната шийка е лесно за провеждане изследване при наличие на обучен персонал и УЗ-техника. В първата половина на бременността може да се диагностицира истмикоцервикална недостатъчност и с последващ серклаж, може да се предотврати аборт или преждевременно раждане.

Планирайте своето посещение!

Ето няколко съвета как да извлечем максимума от консултацията. 

Календар на цикъла

Нашата професия се върти около онези дни от календара. Последна редовна менструация, сила, продължителност и характер на кръвотеченията в последните шест месеца са от изключителна важност.

Епикризи, амбулаторни листи, лабораторни резултати

Минала документация за остри, хронични или редки заболявания,прекарани операции или приемани медикаменти ще ни бъдат от полза.

Въпроси

Вкъщи обикновено въпросите се трупат, а в кабинета се забравят. Записвайте си и питайте.