Скрининг за прееклампсия

Високо кръвно по време на бременността? Повишено отделяне на белтъци в урината? Повишени чернодробни ензими? Отоци по лицето и крайниците? Вече има начин да предвидим развитието на прееклампсията.

Какво е прееклампсия и има ли тя профилактика?

Прееклампсията е синдром с мултиорганно засягане през втората половина на бременността. Характеризира се с хипертония (повишено кръвно налягане) и протеинурия (повишено отделяне на белтъци в урината) или майчина органна дисфункция. Развива се в 2-5 % от бременностите. Тя е една от главните причини за майчина и перинатална заболеваемост и смъртност. Повече от 50 000 жени годишно умират от усложнения, свързани с прееклампсия. Заболяването се свързва с намален кръвоток към плацентата с последващо нарушение на феталния растеж, кислородното снабдяване и повишен риск от интраутеринна смърт. Голям процент от жените с прееклампсия се нуждаят от преждевременно родоразрешение, като индикациите са или от тяхна страна или от страна на плода.

Бременни, които развиват прееклмапсия, имат повишен риск да развият бъдещи сърдечно-съдови заболявания , включващи хипертония, исхемична съдова болест, инфаркт и смърт.

Новородениете са изложени на рисковете свързани с недоносеността, включващи неонатална смърт, мозъчна хеморагия, гърчове, затруднения при дишане и хранене, жълтеница, ретинопатия и дългосрочна хоспитализация. Прееклампсия и еклампсия са отговорни за около 25% от интраутеринната и неонатална смъртност и 15 % от интраутеринно ретардираните плодове.

Деца, които са били изложени на прееклапсия преди раждането, сравнени с тези от нормално протекла бременност, имат двоен риск от церебрална парализа. Този риск произлиза от преждевременното ражадане, интраутеринна ретардация или и двете.

Деца и юноши, които са били изложени на прееклампсия, имат по-висок риск от артериална хипертония, повишен BMI, повишен риск от сърдечно-съдови заболявания, както и диабет в сравнение с родените от нормално протекла бременност.

Скрининга в 11-13 г.с. чрез майчини фактори, средно артериално налягане , UTPI (индекс на кръвотока в матояните артерии)  и PLGF(растежен фактор на плацентата) прогнозира около 90% от случаите на ранна прееклапсия (<34 седмици), 75% от предтерминните прееклампсия (<37 седмици) и 45% от прееклапсия на термин. Целта му  е да се идентифицират случаите, които биха могли да се възползват от профилактичната употреба на аспирин, което намалява риска от предтерминна прееклампсия с повече от 60%. Скрининг през втори и трети триместър на бременността установява високо рисковата група от пациенти, при които интензивно наблюдение и ранна диагноза на прееклампсия  може да доведе до намаляване на нежеланите перинатални усложнения свързани с това заболяване.

Планирайте своето посещение!

Ето няколко съвета как да извлечем максимума от консултацията. 

Календар на цикъла

Нашата професия се върти около онези дни от календара. Последна редовна менструация, сила, продължителност и характер на кръвотеченията в последните шест месеца са от изключителна важност.

Епикризи, амбулаторни листи, лабораторни резултати

Минала документация за остри, хронични или редки заболявания,прекарани операции или приемани медикаменти ще ни бъдат от полза.

Въпроси

Вкъщи обикновено въпросите се трупат, а в кабинета се забравят. Записвайте си и питайте.