Проследяване на бременност

От закъсняване на цикъла, през първите два/три положителни теста за бременност, първите снимки на сърдечната дейност и записване на женска консултация до раждането.

Женска консултация

В Майчин Дом Варна женската консултация на бременните жени, представлява организирана медицинска система от посещения с провеждането на определен брой изследвания, която се осъществява от специалист акушер-гинеколог за периода от 12-а г.с. на бременността до 40 дни след раждането.   Основната й задача е откриване на рискови фактори за майката и плода и най-ранна диагностика на усложненията по време на бременността. Нейната основна цел е бременността да завърши със здравa майкa и здравo новороденo.

Към днешна дата дейността по проследяване на бременността е посочена в стандарт по акушерство и гинекология. При първото си посещение в лечебното заведение бременната подлежи на следните изследвания: клинично изследване, което включва обща и гинекологична анамнеза,  соматичен статус, включително регистриране на ръст, телесно тегло, пулс, артериално кръвно налягане; акушерска мензурация, външна пелвиметрия и гинекологичен статус. Назначават се влагалищен секрет за микробиологично изследване и онкопрофилактична цитонамазка. Бременните се насочват за клинико-лабораторни изследвания – пълна кръвна картина, урина – базова програма, определяне на кръвногрупова принадлежност (АВО и Rh), микробиологични изследвания – посявка на стерилна урина и скринингови имунологични изследвания за сифилис, хепатит В и ако бременната е съгласна за НIV.

След първият преглед се планира какво да бъде проследяването на бременността. Проследяването на бременността се дели на проследяване на нормално протичащата бременност и на проследяване на бременност с повишен риск (рискова бременност).

Нормално развиващата се бременност изисква проследяване, както следва – една консултация месечно – до 32 г.с. включително, по две консултации месечно от 33 г.с. до раждането.

По време на всеки преглед-консултация се проследяват телесно тегло на бременната, артериално кръвно налягане, нарастване обиколката на корема и височината на матката, детски сърдечни тонове от момента на появата им. През три месеца се назначава влагалищен секрет за микробиологично изследване, клинико-лабораторни изследвания веднъж през периода 15–20 г.с., проверява се гинекологичен статус и се назначава стерилна урина. При нас на всеки преглед се провежда акушерска ехография.

Планирайте своето посещение!

Ето няколко съвета как да извлечем максимума от консултацията. 

Календар на цикъла

Нашата професия се върти около онези дни от календара. Последна редовна менструация, сила, продължителност и характер на кръвотеченията в последните шест месеца са от изключителна важност.

Епикризи, амбулаторни листи, лабораторни резултати

Минала документация за остри, хронични или редки заболявания,прекарани операции или приемани медикаменти ще ни бъдат от полза.

Въпроси

Вкъщи обикновено въпросите се трупат, а в кабинета се забравят. Записвайте си и питайте.