Външно верзио

Терминът наближава, а бебето не се е обърнало с главата надолу? Можем ли да му помогнем да се завърти?

Как да помогнем на бебето да се завърти с главата надолу?

Външното верзио представлява механичен метод да се подобрят шансовете за нормално раждане на бебето като се промени неговото предлежание – от седалищно или косо в главично. Верзиото не е нов метод в акушерството, негово прилагане се дискутира на приливи и отливи в литературата и в професионалните среди. В последните години с повишаване на информираността за причините на седалищното и косо предлежание на плода, а и с еволюция на техниката на прилагане, верзиото преживява своеобразен ренесанс. След внимателно селектиране на бременните, точна ултразвукова диагностика, адекватно наблюдение след манипулацията и не на последно място – опит на лекаря, верзиото е сигурен метод с около 60% успеваемост.  За сериозни усложнения в дадените условия след 1978 година няма литературни данни. Въпреки това, добре е тези опити да бъдат извършвани в болница, където има екип в готовност за спешно секцио.

Аз извършвам манипулацията не по-рано от 36г.с., след внимателно ултразвуково изследване, чрез което оценявам количеството около плодна течност, съотношението тегло на плода/ количество течност, позицията на седалището и краката на плода и позицията на пъпната връв (Cord mapping). Практикувам така наречената soft touch техника, в основата, на която е стимулиране на рефлекси на плода (galant reflex, stepping reflex), в следствие, на което бебето на практика само прави завъртането, а аз само придържам седалището му. Не използвам токолитици или упойка за бременната. Успеваемостта ми е 64%, като нямам нито едно усложнение. Независимо от изхода и продължителността на опита за верзио, следва запис на тоновете за около 45 минути.

Важно е да се спомене, че успешно верзио не гарантира нормално раждане. Също така има и малък процент (около 4%) бебенца, които пак се завъртат в седалищно предлежание, но има и такива (около 2%), които след неуспешно верзио се завъртат в главично.

Планирайте своето посещение!

Ето няколко съвета как да извлечем максимума от консултацията. 

Календар на цикъла

Нашата професия се върти около онези дни от календара. Последна редовна менструация, сила, продължителност и характер на кръвотеченията в последните шест месеца са от изключителна важност.

Епикризи, амбулаторни листи, лабораторни резултати

Минала документация за остри, хронични или редки заболявания,прекарани операции или приемани медикаменти ще ни бъдат от полза.

Въпроси

Вкъщи обикновено въпросите се трупат, а в кабинета се забравят. Записвайте си и питайте.